Avgifter för hushållsavfall

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhänder­tagande av hushållsavfall i Hällefors kommun. Taxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift.

Grundavgiften är 800 kronor per år för åretrunthämtning och 640 kronor per år för sommarhämtning.

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.

Prisexemplen nedan visar total årskostnad inklusive moms och en fast avgift. Exempel: Hämtning av matavfall varannan vecka med 140 liters kärl för restavfall 800+191+382 = 1373 kronor per år.

* Från och med 2019-01-01 kan inte 190 liters kärl väljas.

Villa helårsabonnemang

PRIS HÄMTNING AV MATAVFALL

Kärlvolym

140 L

Varannan vecka

191 kr


PRIS HÄMTNING AV RESTAVFALL

Kärlvolym

140 L

190 L*

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

382 kr

691 kr

655 kr

1010 kr

1721 kr

Var fjärde vecka

220 kr

397 kr

PRIS HÄMTNING AV BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL

Kärlvolym

140 L

190 L*

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

1593 kr

2879 kr

2730 kr

4209 kr

7170 kr

PRIS HEMKOMPOSTERING RESTAVFALL

Kärlvolym

140 L

190 L*

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

382 kr

691 kr

655 kr

1010 kr

1721 kr

Var fjärde vecka

220 kr

397 kr
En gång per kvartal

141 kr

255 kr
Fritidshus hämtning vecka 18–41

PRIS HÄMTNING AV MATAVFALL

Kärlvolym

140 L

Varannan vecka

140 kr


PRIS HÄMTNING AV RESTAVFALL

Kärlvolym

140 L

190 L*

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

218 kr

393 kr

373 kr

575 kr

979 kr

Var fjärde vecka

125 kr

226 kr

PRIS HÄMTNING AV BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL

Kärlvolym

140 L

190 L*

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

970 kr

1754 kr

1663 kr

2564 kr

4368 kr


PRIS HEMKOMPOSTERING RESTAVFALL

Kärlvolym

140 L

190 L*

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

218 kr

393 kr

373 kr

575 kr

979 kr

Var fjärde vecka

125 kr

226 kr
En gång per kvartal

87 kr

157 kr
Relaterad information

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Sidan är uppdaterad