Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Avgifter för vatten och avlopp

Här hittar du information om våra taxor och avgifter för vatten, avlopp och slamtömning. Du betalar en fast och en rörlig avgift för det kommunala vattnet. Den fasta avgiften bestäms av storleken på din vattenmätare. Den rörliga avgiften bygger på hur många kubikmeter vatten som används i hushållet under ett helt år.

Villor och småhus med max två lägenheter

2,5 m³/h (kubikmeter per timme, volymflöde): 3504 kronor per år.

Flerbostadshus, företag med mera

2,5 m³/h (kubikmeter per timme, volymflöde): 10162 kronor per år.
6 m³/h (kubikmeter per timme, volymflöde): 26421 kronor per år.
10 m³/h (kubikmeter per timme, volymflöde): 68695 kronor per år.

Enbart vatten: 11,20 kronor per kubikmeter.
Enbart spillvattenavlopp: 16,80 kronor per kubikmeter.
Vatten och spillvattenavlopp: 28,00 kronor per kubikmeter.

Låt oss säga att hushållet använder 150 kubik vatten per år. En kubikmeter är lika med tusen liter vatten.
3504 kronor i fast avgift + (150 kubik x 28,00 kronor i rörlig avgift) = 7704 kronor per år inklusive moms.

Tömning av brunn eller tank inklusive 20 meter slang, enligt körturlista upp till 4 kubik: 1153 kronor per tömning .

Tillägg för större volym: 237 kronor per kubik.

Tillägg för slangdragning: 14 kronor per meter.

Extra tömning inom 7 dagar: 2020 kronor per tömning.

Akut extra tömning inom 48 timmar: 2520 kronor per tömning .

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske: 940 kronor per tillfälle.

Relaterad information

Avgifter för slamtömning hittas på sidan 9 i avfallstaxan.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0587-55 00 40
Telefontid: vardagar 8–12 och 13–16, dag före helgdag 8–12.

servicecenter@sbbergslagen.se

Sidan är uppdaterad