Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Avgifter för vatten och avlopp

Här hittar du information om våra taxor och avgifter för vatten, avlopp och slamtömning. Du betalar en fast och en rörlig avgift för det kommunala vattnet. Den fasta avgiften bestäms av storleken på din vattenmätare. Den rörliga avgiften bygger på hur många kubikmeter vatten som används i hushållet under ett helt år.

Småhusfastighet

2,5 m³/h (kubikmeter per timme, volymflöde): 4 715 kronor per år.

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet.

 • 2,5 m³/h (kubikmeter per timme, volymflöde): 13 674 kronor per år.
 • 6 m³/h (kubikmeter per timme, volymflöde): 35 552 kronor per år.
 • 10 m³/h (kubikmeter per timme, volymflöde): 92 425 kronor per år.

 • Enbart vatten: 14,60 kronor per kubikmeter.
 • Enbart spillvattenavlopp: 21,80 kronor per kubikmeter.
 • Vatten och spillvattenavlopp: 36,40 kronor per kubikmeter.

Låt oss säga att hushållet använder 150 kubik vatten per år. En kubikmeter är lika med tusen liter vatten.
4 715 kronor i fast avgift + (150 kubik x 36,40 kronor i rörlig avgift) = 10 175 kronor per år inklusive moms.

 • Tömning av brunn eller tank inklusive 20 meter slang, enligt körturlista upp till 4 kubik: 1 153 kronor per tömning .
 • Tillägg för större volym: 237 kronor per kubik.
 • Tillägg för slangdragning: 14 kronor per meter.
 • Extra tömning inom 7 dagar: 867 kronor per tömning.
 • Akut extra tömning inom 48 timmar: 1 367 kronor per tömning .
 • Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske: 940 kronor per tillfälle.

Relaterad information

Avgifter för slamtömning hittas på sidan 9 i avfallstaxan.

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40

Akuta ärenden

E-post

servicecenter@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad