jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Avgifter och regler för förskolan

Under tiderna du arbetar, söker arbete, studerar eller är föräldraledig erbjuder vi barnomsorg. När hushållets inkomster blir förändrade är du skyldig att lämna ny inkomstuppgift. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift betalar du automatiskt den högsta avgiften.

Du betalar en avgift i procent baserad på bruttoinkomsten. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 54 830 kronor i månaden eller mer, betalar ni den högsta avgiften. Samtliga maxtaxor finns redovisade under avgiftsnivåer. Avgiften blir debiterad 12 månader om året, även under sommaren, oavsett om barnet använder förskoleplatsen eller inte.

Avgiftsnivåer

Välj rätt avgiftsgrupp A eller B. Räkna sedan ut din avgift för barn 1, alltid det yngsta barnet. Fortsätt sedan med nästa barn. Du betalar endast för de tre yngsta barnen.

A: Avgift för barn 1–2 år

  • Barn nummer 1 : 3 % av inkomsten – dock högst 1645 kronor i månaden
  • Barn nummer 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1097 kronor i månaden
  • Barn nummer 3: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor i månaden
  • Barn nummer 4: ingen avgift

B: Avgift för barn 3–5 år, gäller från och med augusti det året då barnet fyller 3 år

  • Barn nummer 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1097 kronor i månaden
  • Barn nummer 2:1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor i månaden
  • Barn nummer 3: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor i månaden
  • Barn nummer 4: Ingen avgift

Om du som betalningsskyldig ligger efter med betalningen i två månader sker avstängning från fortsatt placering. Barnet får ny plats först när den gamla skulden är reglerad.

Barn i åldern 1–5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn har rätt till förskoleplats 15 timmar i veckan enligt följande: 5 timmar per dag under tisdagar, onsdagar och torsdagar 8–13. Gäller från skolstart hösten 2019.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuder vi barnen avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året. Vi behöver dock inte erbjuda förskola under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunen att anordna medan den är frivillig för barnen att delta i.

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska inom kommunens olika verksamheter. Vi erbjuder finska helt eller delvis på förskolan om någon önskar det. Det finns en ruta att kryssa i på ansökningsblanketten om du vill ha förskola på finska.

Alla barn som går i den kommunala verksamheten är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringsbeskedet finns att hämta här på webben.

Försäkringsbesked

Fyra dagar per år har varje förskola stängt för planering. Under dessa dagar erbjuder vi en plats på annan förskola eller fritidshem.

Under juli månad är endast två förskolor öppna. Då är barnomsorgen endast tillgänglig för barn till arbetande föräldrar.

Blanketter/dokument

Kontakt

Melinda Larsson, skoladministratör
Telefon: 0591-642 21
E-post: melinda.larsson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad