Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Arbetar du kväll? Då kan du ha rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Under en försöksperiod erbjuder vi barnomsorg på obekväm arbetstid.

Under en försöksperiod som gäller från och med 11 april 2023 erbjuder vi dig som arbetar på obekväm arbetstid barnomsorg. De tider som gäller som obekväm arbetstid är vardagar 18.30–22.30 (ej helgdagar).

För att få barnomsorg på obekväm arbetstid måste det röra sig om ett regel­bundet omsorgsbehov och du ska inte kunna ordna omsorg på annat sätt.

Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda arbetar kvällar kan ni ansöka om omsorg på obekväm arbetstid förutsatt att ni inte kan lösa omsorgen på annat sätt. Det gäller också två personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande former, även om den ena personen inte är vårdnadshavare till barnet.

Om ni är två vårdnadshavare med gemensam vårdnad, och bor på olika adresser, gäller det att i första hand att lösa omsorgen själva. Om det inte går, kan ni ansöka om omsorg på obekväm arbetstid. När ni ansöker kontrollerar vi om ni har möjlighet att lösa det själva.

Du som är ensamstående vårdnadshavare och arbetar på kvällar, kan ansöka om omsorg på obekväm arbetstid.

Om barnet redan har en placering på förskola

Du ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid via mejl till melinda.larsson@hellefors.se eller per post till:

Hällefors kommun
Förskolan
712 83 Hällefors

Om barnet inte har en placering på förskola

Du ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid via sidan Ansökan om plats till förskola. 

Scheman och intyg sänder du via post till:
Hällefors kommun
Förskolan
712 83 Hällefors

Att bifoga i ansökan

Till ansökan ska du bifoga arbetsscheman, behovsschema samt intyg från arbetsgivarna. Blankett till behovsschema och intyg finns här på denna sida samt på InfoMentor.

I behovsschemat fyller du i barnets omsorgsbehov för minst fyra veckor. Skriv så exakt som möjligt hur du uppskattar antalet timmar. Du fyller i era arbetstider samt barnets vistelsetid på förskolan där restiden är inräknad.

Era arbetsgivare ska intyga era arbetstider, på blanketten intygar arbetsgivaren också att det inte är möjligt att erbjuda tjänst enbart dagtid på vardagar.

Normalt kommer besked inom fem arbetsdagar från att en komplett ansökan har inkommit. Beslutet innehåller endast en uppgift: om din ansökan är godkänd eller inte. Om ansökan är godkänd kontaktar rektor eller administratör på förskolan dig och erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.

Senast uppdaterad