Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Elevhälsa

humla och maskros

Elevhälsan har förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan som sitt arbetsområde. Elevhälsans verksamhet är en stödfunktion som utifrån en samlad kompetens stödjer elever och skolan i arbetet kring barns och ungdomars hälsa och lärande. Den del av elevhälsan som tidigare kallades skolhälsovården heter i enlighet med den nya skollagen numera elevhälsans medicinska insats.

De som arbetar i elevhälsan är skolsköterskor, läkare, specialpedagoger, kurator och psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolledning, övrig skolpersonal och föräldrar för att varje elev ska känna trygghet och tillfredställelse i skolarbetet och i den sociala gemenskapen.

Inriktningen mot förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktig liksom stöd och handledning till personal.

Elevhälsan deltar vid regelbunden elevhälsoplanering (EHP) på samtliga skolor. Här tas olika elevärenden upp till diskussion och bedömning om vem eller vilka som ska arbeta vidare med ärendet. Genom detta samarbete och samplanering utnyttjas skolans och Elevhälsans olika kompetenser på bästa sätt.

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 25/4 2018 07.37.03

Kontakt

Annica Ringmyr
Verksamhetschef för elevhälsan och skolsköterska, främst för nyanlända elever år 1–9.
Telefon: 0591-641 64

Grythyttans skola

Maria Ståhl, skolsköterska
Telefon: 0591-642 27

Linda K. Geschwind, kurator
Telefon: 0591-641 76

Pia Bark Fahlén, specialpedagog
Telefon: 0591-641 87

Klockarhagsskolan

År F–5 Maria Ståhl, skolsköterska
Telefon: 0591-642 27

År 6–9 Minna Kauppi, skolsköterska
Telefon: 0591-642 30

År F–5 Pia B. Fahlén, specialp.
Telefon: 0591-641 87

Linda K. Geschwind, kurator
Telefon: 0591-641 76

Pihlskolan

Minna Kauppi, skolsköterska
Telefon: 0591-642 30

Lena Bergman, kurator
Telefon: 0591-643 25