Ansöka eller säga upp plats på fritidshem

För fritidshemsbarn upphör skolbarnomsorgen samtidigt som vårdnadshavarna blir föräldralediga eller arbetslösa.

Platsfördelning

Syskon har förtur. Ett yngre barn går före ett äldre barn, födelsedatum avgör placeringen i kön.

Barn från annan kommun

Kommunen är skyldig att ta emot ett barn från en annan kommun i sin verksamhet om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Kommunen får då ersättning från barnets hemkommun. Bestämmelsen innebär dock inte att barn som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner ska erbjudas att gå växelvis i de olika kommunernas verksamheter. En sådan skyldighet saknas i det offentliga skolväsendet.

Ansökan om plats  

Ansökan om plats på fritidshem görs via ett formulär här på webbplatsen senast fyra månader före det datum plats önskas.

Sök plats på fritidshem

Väntetid till plats

Plats inom kommunen garanteras inom fyra månader efter anmälan om föräldrarna ej angett annat datum.

När du har fått plats

Lämna in tider

Alla vårdnadshavare måste lämna in sina arbets- eller studietider innan barnet börjar. Schemat ska lämnas in före inskolningens slut. Uppgifter om barnets tider lämnas så noggrant som möjligt via Tempus. Barnets vistelsetid fastställs utifrån föräldrarnas arbetstid och restid. Ändring av schema ska anmälas före den 15:e månaden innan.

Tempus

Lämna in inkomstuppgifter

Avgiften grundas på de vuxnas sammanlagda inkomster före skatt. Inkomstuppgifter lämnas via Tempus eller på blanketten inkomstförfrågan. Ändring av inkomst ska anmälas före den 15:e månaden innan.

Säga upp plats

När en plats inom skolbarnomsorgen sägs upp, ska anmälan ske via vårt webbformulär senast en månad i förväg. Uppsägningstiden är 1 månad. Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid för skolbarnomsorg, men du måste ändå komma ihåg att säga upp platsen. Uppsägning av plats under sommaren kan inte göras för normal ledighet (semester, ferieuppehåll med mera) eller vid byte av omsorgsform, då fortsatt behov finns. Eftersom du betalar avgift för rätten till en bestämd plats, betalar du också under sommaren även om ditt barn är ledigt.

Säg upp plats på fritidshem

Försäkring

Alla barn som går i den kommunala verksamheten är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkrings­beskedet delas ut till föräldrar årligen.

Öppet under sommaren

Under juli månad är endast ett fritidshem öppet.

Dokument

Kontakt

Eva Jansson, skoladministratör Telefon: 0591-641 68
E-post: eva.jansson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 4/9 2020 09.28.00