Ansökan om plats till fritidshem

Ansökan om barnomsorg lämnas tidigast 6 månader innan plats önskas. En ansökan per barn. Alla fält med * är obligatoriska.
Civilstånd * (obligatorisk)
Civilstånd


Sysselsättning * (obligatorisk)
SysselsättningVårdnadshavare 2:s uppgifter ska alltid fyllas i om två vårdnadshavare finnsCivilstånd
Civilstånd


Sysselsättning
Sysselsättning


Önskar barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska * (obligatorisk)
Önskar barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska


Önskad placering alternativ 1
Önskad placering alternativ 1


Önskad placering alternativ 2
Önskad placering alternativ 2


Önskad placering alternativ 3
Önskad placering alternativ 3


Barnet har tidigare varit placerad inom Hällefors kommuns barnomsorg * (obligatorisk)
Barnet har tidigare varit placerad inom Hällefors kommuns barnomsorgHantering av personuppgifter
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter för att kunna registrera och hantera ditt ärende. Uppgifterna tas om hand av ansvarig verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av myndighetsutövning. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på hellefors.se/gdpr

Sidan är uppdaterad