Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Grythyttans skola F-6

Grythyttans skola

Grythyttans skola ligger i Hällefors kommun. Inom gångavstånd från skolan finns badstrand, bibliotek, skridskoplan, fotbollsplan, skidspår och pulkabacke. I direkt anslutning till skolan finns ett mindre skogsparti. Skolan ligger skyddad från biltrafik.

Om skolan

Förskoleklass och skolan har tillsammans 92 elever. Det finns två fritidshemsavdelningar på skolan: Björken och Linden. Skolan har Samlad skoldag för år 1 och 2 samt förskoleklassen. Detta innebär att barnen startar klockan 8.00 och går hem 13.00. I arbetsenheterna organiseras arbetet både åldersindelat och åldersblandat. Lokalerna disponeras av samtliga verksamheter: Förskola, skola, kulturskola och fritidshem.

Elevhälsa

De som arbetar i elevhälsan är skolsköterskor, läkare, specialpedagoger, kurator och psykolog. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolledning, övrig skolpersonal och föräldrar för att varje elev ska känna trygghet och tillfredställelse i skolarbetet och i den sociala gemenskapen.

Kontaktpersoner

Frånvaroanmälan

Vid frånvaro ska du alltid meddela skolan, direkt på morgonen, om att ert barn inte kommer hit. Om det är frånvaro mer än en dag vill vi att du meddelar oss när ert barn ska komma tillbaka till skolan igen.

Rapportera frånvaro via Infomentor

Vårdnadshavaren kan rapportera frånvaro för sitt barn som går i grundskolan via InfoMentor. Klicka eller tryck på frånvaroboxen. I boxen finns det en knapp som heter "Rapportera frånvaro".

Infomentor

Rapportera frånvaro via telefon

  • Personalrum  0591-644 00 (om ingen svarar lämna ett meddelande)
  • Förskoleklass och år 1  0591-644 04
  • År 2 och 3  0591-644 36
  • År 4 och 5 0591-644 02

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ANDTS-plan grundskola.pdf 379.1 kB 2019-03-08 09.44
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kvalitetsarbete 2018-2019 Grythyttans skola F-6.pdf 362.1 kB 2019-11-05 10.17
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Trygghetsplan 2019-2020 Grythyttans skola F-6.pdf 1.5 MB 2019-10-14 15.29

Nationella prov

De nationella proven i årskurs 3 och 6 genomförs under en provperiod som har fastställts av Skolverket.

Provperiod för nationella proven i årskurs 3 och 6

Kontakt

Marianne Cederlöf, tf rektor F–6 Telefon: 0591-641 40
E-post: marianne.cederlof@hellefors.se

Expedition Grythyttans skola Telefon: 0591-641 68
Adress: Stationsgatan 6, Grythyttan

Hitta till Grythyttans skola

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se