Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Särskilda behov

Elevhälsa

Elevhälsan finns till för Hällefors kommuns elever i grundskolan och gymnasieskolan som har speciella behov. De arbetar med råd, stöd och handledning kring elever i behov av särskilda insatser.

Information om elevhälsan

Digital bokhylla

Ökade möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter. Inläsningstjänst erbjuder elever som är i behov av hjälp och stöd med läsning möjligheten att få en digital bokhylla.

Mer information om tjänsten

Åtgärdsprogram

I de fall utredningen visar att en elev har behov av stöd, som inte kan tillgodoses inom ramen för det dagliga arbetet ska ett åtgärdsprogram utarbetas.

I åtgärds­programmet ska det stå vilket stöd eleven behöver och hur skolan ska utforma och genomföra det. Det ska också stå vem eller vilka som är ansvariga för stödet och hur skolan tänker följa upp att stödet fungerar.

Elever och vårdnads­havare ska ges möjlighet att delta när åtgärds­programmet utarbetas.

Samtliga beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagande­nämnd.

Kontakt

Grythyttans skola

Maria Ståhl, skolsköterska Telefon: 0591-642 27
E-post: maria.stahl@hellefors.se

Lena Bergman, kurator Telefon: 0591-643 25
E-post: lena.bergman@hellefors.se

Pia Bark Fahlén, specialpedagog Telefon: 0591-641 87
E-post: pia.bark@skola.hellefors.se

Klockarhagsskolan

År F–3 Maria Ståhl, skolsköterska Telefon: 0591-642 27
E-post: maria.stahl@hellefors.se

År 4–6 Annica Ringmyr, skolsköterska Telefon: 0591-641 64
E-post: annica.ringmyr@hellefors.se

År 7–9 Minna Kauppi, skolsköterska Telefon: 0591-642 30
E-post: minna.kauppi@hellefors.se

År F–5 Pia B. Fahlén, specialpedagog Telefon: 0591-641 87
E-post: pia.bark@skola.hellefors.se

Linda K. Geschwind, kurator Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Pihlskolan

Minna Kauppi, skolsköterska Telefon: 0591-642 30
E-post: minna.kauppi@hellefors.se

Lena Bergman, kurator Telefon: 0591-643 25
E-post: lena.bergman@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se