Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Val av skola

Det vanligaste är att ditt barn börjar i en skola nära hemmet, men du kan i mån av plats ansöka till en annan skola.

Skolplacering

Placering vid en skolenhet – förskoleklass

Det vanligaste är att ditt barn börjar i förskoleklass i en grundskola nära hemmet, men du kan i mån av plats välja en annan skola. Barn som bor nära den önskade skolan har företräde framför andra barn.

Kommunen får annars endast frångå vårdnadshavarens önskemål om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Placering vid en skolenhet – grundskola

Alla barn får automatiskt en plats på en närliggande grundskola. Men du som vårdnadshavare har rätt att söka plats för ditt barn på en annan skola.

Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om

  1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
  2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Att välja grundskola i Hällefors kommun

Om du vill välja Klockarhagsskolan eller Grythyttans skola, ska du som vårdnadshavare kontakta skolan. Detta gäller oavsett om du är bosatt i Hällefors eller inte.

Överklagande

Beslut av en kommun får vårdnadshavaren överklaga hos Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om plats vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar.

Kontakt

Linda Igelström rektor F–3 Telefon: 0591-641 52
E-post: linda.igelstrom@hellefors.se

Marianne Cederlöf, tf rektor F–6 Telefon: 0591-641 40
E-post: marianne.cederlof@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se