Hällefors kommuns logotyp
pihlskolans logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Gymnasie­särskola

Gymnasie­särskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola. 

Program

På gymnasiesärskolan erbjuds elever nationella, specialutformade och individuella program. De olika programmen är främst inriktade på yrkesförberedelser.

Var finns gymnasiesärskolan

Hällefors kommun har ingen egen gymnasiesärskola utan eleverna söker sig framför allt till de närliggande kommunernas skolor. Idag går de flesta elever i Örebro eller Karlskoga.

Ansökan

Ansökningar till gymnasiesärskola görs hos studie- och yrkesvägledaren.

Kontakt

Anna Åsling, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0591-642 02
E-post: anna.asling@hellefors.se

Expedition

Telefon: 0591-641 95  
Besöksadress: Klockarvägen 4, Hällefors

Sidan är uppdaterad

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se