Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Försäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector Försäkring som ett skydd om olyckan skulle vara framme. Olycksfallsförsäkringen täcker för elever, barn och andra grupper inom Hällefors kommuns verksamhetsområde.

Detta gäller försäkringen för

Under verksamhetstid

 

  1. Elever i komvux, SFI
  2. Deltagare i arbetmarknadspolitiska åtgärder
  3. Deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS
  4. Kontaktpersoner, ledsagare
  5. Praktikanter, ungdomar under 25 år som bereds arbete av kommunen
  6. Frivilliga grupper

Dygnet runt

 

  1. Elever i grund- och gymnasieskola inklusive ensamkommande flyktingbarn
  2. Barn i kommunal och privat förskola
  3. Personer i familjehem

Kontakt

Frågor om försäkringen

Vänd dig till Protector Försäkring på telefon 08-410 637 00 eller via e-post skador@protectorforsakring.se

Anmäla en skada

Ta kontakt med verksamhetsansvarig eller din rektor på skolan.