Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Resor och bidrag

Gymnasiekortet

Gymnasiekortet

Kort för buss och tåg

Färdbeviset för resor till och från skolan består av ett gymnasiekort och ett giltighetsbevis. På kortet finns en biljett laddad som gäller hela läsåret.

Kortet är personligt och det innebär att du inte får låna ut det till någon annan.

Alla kommunens gymnasieelever förutom de som studerar i Örebro får kortet från expeditionen på Pihlskolan. De som studerar i Örebro får hämta sitt kort på den skolan de studerar.

Bidrag

Inackorderingsbidrag

Du kan få inackorderingsbidrag om du ska bo och studera på en annan ort än din hemort.

Resvägen måste vara över 40 kilometer eller så måste restiden vara mer än 3 timmar per dag mellan hemmet och skolan.

Om du söker till en gymnasieskola som drivs av en kommun eller ett landsting (offentlig huvudman) så ansöker du om bidraget hos din hemkommun.

Blankett ansökan om inackorderingsbidrag

Inackorderingstillägg

Du som ska studera på en riksinternatskola, folkhögskola eller en fristående gymnasieskola ansöker om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Läs mer om inackorderingstillägget på CSN:s webbplats

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 15/1 2018 09.50.12