Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Särskilda behov

Elevhälsa

Elevhälsan finns till för Hällefors kommuns elever i grundskolan och gymnasieskolan som har speciella behov. De arbetar med råd, stöd och handledning kring elever i behov av särskilda insatser.

Information om elevhälsan

Digital bokhylla

Ökade möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter. Inläsningstjänst erbjuder elever som är i behov av hjälp och stöd med läsning möjligheten att få en digital bokhylla.

Mer information om tjänsten

Åtgärdsprogram

I de fall utredningen visar att en elev har behov av stöd, som inte kan tillgodoses inom ramen för det dagliga arbetet ska ett åtgärdsprogram utarbetas.

I åtgärds­programmet ska det stå vilket stöd eleven behöver och hur skolan ska utforma och genomföra det. Det ska också stå vem eller vilka som är ansvariga för stödet och hur skolan tänker följa upp att stödet fungerar.

Elever och vårdnads­havare ska ges möjlighet att delta när åtgärds­programmet utarbetas.

Samtliga beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagande­nämnd.

Mer information och tips

Stöd för barn och unga

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 5/2 2018 13.03.17

Kontakt

Annica Ringmyr
Verksamhetschef för elevhälsan och skolsköterska, främst för nyanlända elever år 1–9.
Telefon: 0591-641 64

Grythyttans skola

Maria Ståhl, skolsköterska
Telefon: 0591-642 27

Linda K. Geschwind, kurator
Telefon: 0591-641 76

Pia Bark Fahlén, specialpedagog
Telefon: 0591-641 87

Klockarhagsskolan

År F–5 Maria Ståhl, skolsköterska
Telefon: 0591-642 27

År 6–9 Minna Kauppi, skolsköterska
Telefon: 0591-642 30

År F–5 Pia B. Fahlén, specialp.
Telefon: 0591-641 87

Linda K. Geschwind, kurator
Telefon: 0591-641 76

Pihlskolan

Minna Kauppi, skolsköterska
Telefon: 0591-642 30

Lena Bergman, kurator
Telefon: 0591-643 25