Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
Pihlskolans logga

Särvux, Särskild utbildning för vuxna

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklings­störning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens som vuxna behöver för att delta i arbets- och samhällslivet samt främja sin personliga utveckling. Under­visningen är kostnadsfri.

 1. Från och med hösten det år du fyller 20 år.
 2. Om du har en utvecklingsstörning.
 3. Om du är bosatt i Sverige.
 4. Om du saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan syftar till att ge.
 5. Om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
 6. Om du inte har läst kursen förut.
 7. Om du har fått F eller IG i den kurs du söker.

Särskild utbildning för vuxna finns på grundläggande och på gymnasial nivå. Träningsskolan ingår som en gren inom den grund­läggande nivån. Det är du och din lärare som tillsammans bestämmer vilken nivå som passar dig bäst.

 • Grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan.
 • Grundläggande nivå motsvarande träningsskolan på grundsärskolan.
 • Gymnasial nivå motsvarande gymnasiesärskolans nationella program.

Målgruppen är vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundsärskolan. Kurserna läses under två terminer med en möjlighet till förlängning vid behov.

Betyg A–E ges efter avslutad kurs. A är högsta betyg och E är lägsta betyg.

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Intyg ges efter avslutad kurs.

 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation
 • Natur och miljö           

Målgruppen är vuxna som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerade eller kanske byta yrkesbana.

Utbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett gymnasiesärskole­arbete.

Kurserna läses under två terminer med en möjlighet till förlängning vid behov.

Du kan välja bland yrkesämnen och mer allmänna ämnen.

Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav som inom gymnasiesärskolan, med undantag för ämnet idrott och hälsa som inte finns inom särskild utbildning för vuxna.

Betyg sätts efter avslutad kurs. Du kan få A, B, C, D eller E där A är högsta betyg och E är lägsta betyg. 

Du kan också få intyg som visar vad du har lärt dig på kursen.


Även du som är yngre än 20 år är behörig om du har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor. Vidare ska du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, samt ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 • Svenska 1
 • Engelska 1
 • Matematik 1
 • Historia 1
 • Samhällskunskap 1

Övriga kurser erbjuds efter efterfrågan och behov.

 • Att ge varje elev det stöd och stimulans som behövs i sitt lärande.
 • Att ge de kunskaper och den kompetens som behövs för att eleven aktivt ska kunna delta i såväl samhälls- som arbetslivet.
 • Att främja elevens personliga utveckling.   

Kurserna under grundläggande- och gymnasial nivå läses under två terminer med en möjlighet till förlängning vid behov.

Efter varje slutförd kurs får eleven ett skriftligt betyg A–E eller ett skriftligt intyg. Kurserna ges minst två timmar per vecka och varje elev får en individuell studieplan.

Kurserna i den individuella studieplanen tas fram gemensamt med lärare och elev utifrån vad eleven vill lära sig för att utvecklas i sitt arbetsliv, sin fritid samt sin personliga utveckling.

Studievägledaren svarar för den allmänna informationen och om vägledning vid utbildning, studier och arbete. Detta sker i samråd med den studerande, representant från dagcenter (Galaxen) och boende samt skola. Studievägledaren svarar för upprättandet av ansökningshandling och individuell studieplan.

Ansökan

Kontakt

Greta Hidén, rektor
Telefon: 0591-641 96
E-post: greta.hiden@hellefors.se

Linda-Marie Brandt, biträdande rektor vuxenutbildningen
Telefon: 0591-642 26
E-post: lindamarie.brandt@hellefors.se

Anna Åsling, studie- och yrkesvägledare Telefon: 0591-642 02
E-post: anna.asling@hellefors.se

Expedition

Telefon: 0591-641 95  Besöksadress: Klockarvägen 4, Hällefors

Sidan är uppdaterad