Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger
Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger

Bedömning och betyg

Det finns bedömningsstöd i flera kurser på gymnasial nivå. De nationella kursproven i gymnasieskolan genomförs i kurserna svenska och svenska som andraspråk, matematik och engelska. De nationella proven fungerar som ett stöd för läraren och bidrar till likvärdig bedömning och betygssättning.

Utvecklingssamtal äger rum en gång per termin. Utvecklings­samtalet syftar till att ge dig och vårdnadshavare en samlad information om din kunskaps­utveckling och studie­situation. Utvecklings­samtalet genomförs tillsammans med mentor och med den individuella studieplanen som grund. Dina studieresultat i varje enskilt ämne ansvarar undervisande lärare för att informera dig om. När du har fyllt 18 år får du själv ta ställning till om vårdnads­havare ska vara med på utvecklings­samtalet.

Det finns sex betygsnivåer. Om du har mycket hög frånvaro så att inget betygsunderlag finns, kan inte läraren sätta betyg. Istället för betyg sätts då ett streck. Det betyder att du varken är godkänd eller icke godkänd.

A=20 poäng B=17,5 poäng C=15 poäng D=12,5 poäng E=10 poäng F=0 poäng

Om du är elev sen tidigare på skolan kan du beställa betygskopior genom att fylla i ett webbformulär.

Webbformulär för beställning av betygskopior

Senast uppdaterad

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

0591-641 95