Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Borgerlig begravning

Kommunens begravningsombud finns till för dig som inte är medlem i Svenska Kyrkan. En borgerlig begravning är en begravning utan religiös anknytning. Någon begravnings­förrättare är inte nödvändig. Den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående. Ta kontakt med en begravningsbyrå för ytterligare information.

I varje kommun finns det ett begravningsombud som är utsedd av Länsstyrelsen. Begravnings­ombudets uppgift är att granska hur församlingarna tar till vara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

Borgerligt begravningsombud:

Hällefors kommuns begravningsförrättare: Susanne Andersson.

Senast uppdaterad