Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Beställa intyg

Här kan du som arbetar eller har arbetat för Hällefors kommun beställa arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg.

  • Beställningarna av intygen behandlas i den ordning de kommer in.
  • Handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar.
  • Arbetsgivarintyg kan enbart beställas på redan arbetad tid.

Formulär för beställning av intyg

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter om bland annat hur mycket och när du har arbetat, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde. Din A-kassa brukar begära arbetsgivarintyg, ibland även Försäkringskassan.

Tjänstgöringsintyg 

Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om anställningstid och befattning. Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete eller utbildning.

Övriga upplysningar

Här kan du ange om du vill ha intyg för flera perioder och/eller annat av vikt.

Typ av intyg * (obligatorisk)
Typ av intygKontaktuppgifter
Kontaktuppgifter


Hantering av personuppgifter
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter för syftet att kunna registrera och hantera ditt ärende. Uppgifterna tas om hand av ansvarig verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på www.hellefors.se/gdpr.

Kontakt

HR-enheten Telefon: 0591-641 14 E-post: lonekontoret@hellefors.se

Sidan är uppdaterad