Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Beställa intyg

Här kan du som arbetar eller har arbetat för Hällefors kommun beställa arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg.

  • Beställningarna av intygen behandlas i den ordning de kommer in.
  • Handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar.
  • Arbetsgivarintyg kan enbart beställas på redan arbetad tid.

Beställning av intyg

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget behövs då en arbetstagare söker arbetslöshets­ersättning eller söker aktivitetsstöd. Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter om bland annat hur mycket och när du har arbetat, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde.

Vi som arbetsgivare skickar in arbetsgivarintyget digitalt från lönesystemet till arbetsgivarintyg.nu som hanterar det vidare till din a-kassa där du får logga in och granska uppgifterna.

Tjänstgöringsintyg 

Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om anställningar, omfattningar och anställningstid. Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete eller utbildning.

Typ av intyg * (obligatorisk)
Typ av intygKontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Ange datum med åtta siffror

Ange datum med åtta siffror
Anledning till att anställningen upphört helt eller delvis?
Svara på detta om du begärt arbetsgivarintyg
Anledning till att anställningen upphört helt eller delvis?


Svara endast på detta om du begärt arbetsgivarintyg
Erbjudande om fortsatt arbete?
Svara endast på detta om du begärt arbetsgivarintyg
Erbjudande om fortsatt arbete?


Från och med
Tillsvidare

Senast uppdaterad