jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Bilen

Vet du om att det orenade vatten som rinner av din bil vid tvätt innehåller rester av kemikalier som kan skada växt- och djurlivet? Tvätta bilen rätt istället! Det är inte tillåtet att tvätta bilen på ett sådant sätt så att det skadar människors hälsa eller miljön. Om du använder tvätt- och avfettnings­medel när du tvättar bilen på tomten eller på asfalterad mark kan dricks­vattenbrunnar och vattendrag förorenas. Miljökontoret informerar - Biltvätt utanför tvättanläggning Tänk på att ledningar för dagvatten ofta leder ut till vattendrag eller sjöar med växt- och djurliv. Om brunnen är ansluten till det kommunala spill­vattennätet ska den inte heller användas till utsläpp av spolvatten från bilen. Avspolning av bilen är okej Vill du spola av din bil med endast vatten så är det okej att göra förutsatt att vattnet inte leder direkt till vattendrag eller vattentäkt. Det bästa är om du spolar av din bil på en gräsmatta eller grusplan. Om du står på någon annans mark så behöver du tillstånd från den som äger marken. Naturskyddsföreningen - Kemikaliesvepet Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg

Sidan är uppdaterad