Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Boende för personer med psykisk ohälsa

Det finns inga speciella boenden för personer med psykisk funktions­nedsättning utan personerna bor i egna bostäder runt om i kommunen och har boendestöd.

Boendestöd är en av de viktigaste insatserna personer med psykiska funktions­nedsättningar kan få genom socialtjänsten. Stödet är individuellt anpassat utifrån behov och bygger på delaktighet.

Utifrån tre målsättningar hjälper vi personer med psykisk funktions­nedsättning att klara av att bo i egen lägenhet eller hus. Målsättningarna är att:

  • stärka och utveckla deras egna förmågor genom ett rehabiliterande synsätt så boendestödet handleder och inspirerar personen att ta hand om sina vardagliga hushållssysslor – hjälp till självhjälp.
  • skapa trygghet och struktur i vardagen. Detta kan bland annat innebära att personen får hjälp med att skriva och följa upp sin dag för att skapa en större förutsägbarhet och egenkontroll.
  • öka möjligheterna till ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Denna insats är utåtriktad och aktiverande för att kunna hitta nya sociala sammanhang utanför hemmet.

Senast uppdaterad