Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Boende för personer med psykisk ohälsa

Det finns inga speciella boenden för personer med psykisk funktions­nedsättning utan personerna bor i egna bostäder runt om i kommunen och har boendestöd.

Boendestöd är en av de viktigaste insatserna personer med psykiska funktions­nedsättningar kan få genom socialtjänsten. Stödet är individuellt anpassat utifrån behov och bygger på delaktighet.

Utifrån tre målsättningar hjälper vi personer med psykisk funktions­nedsättning att klara av att bo i egen lägenhet eller hus. Målsättningarna är att:

  • stärka och utveckla deras egna förmågor genom ett rehabiliterande synsätt så boendestödet handleder och inspirerar personen att ta hand om sina vardagliga hushållssysslor – hjälp till självhjälp.
  • skapa trygghet och struktur i vardagen. Detta kan bland annat innebära att personen får hjälp med att skriva och följa upp sin dag för att skapa en större förutsägbarhet och egenkontroll.
  • öka möjligheterna till ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Denna insats är utåtriktad och aktiverande för att kunna hitta nya sociala sammanhang utanför hemmet.

Kontakt biståndshandläggare

Om du vill söka insatsen boendestöd.

Telefontid handläggare: Vardagar 8.30–9.30
Telefon: 0591-641 00

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Receptionens öppettider: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Senast uppdaterad