Fukt, mögel

Mögelsporer finns överallt i luften både utomhus och inomhus. Det är först om det är fuktigt som mögelsporerna bildar kolonier och kan ställa till med problem. Den vanligaste orsaken till mögel är fuktskador som inte blivit åtgärdade. Då kan mögel och bakterier växa till sig och leda till hälsobesvär. Fuktskador kan uppkomma genom bland annat dålig ventilation, vattenläckor och dålig dränering av grunden. Förebygga fukt och mögel Fuktskador kan upptäckas genom fuktfläckar, bubblor i matta och tapet eller att färg flagnar. Mögel upptäcks vanligtvis genom lukt inomhus. Silverfiskar kan vara tecken på att fukthalten är förhöjd. Förebyggande åtgärder för att du ska undvika fukt- och mögelskador är att vädra regelbundet och öppna badrumsfönster efter dusch eller bad hålla rent och torka alltid bort vatten från golvet i badrummet ta bort mögelfläckar i kakelfogar, vilket är vanligt inte borra hål i närheten av duschen. Om du misstänker fukt- och mögelskador i din bostad Misstänker du fukt- eller mögelskador i din lägenhet ska du kontakta fastighetsägaren som är ansvarig för att åtgärda skadorna. Sker inga åtgärder trots problem kan du vända dig till Miljökontoret. Äger du ditt eget hus är det du som är ansvarig, men för att få hjälp bör du vända dig till ditt försäkringsbolag och en fuktexpert för att få hjälp med åtgärder Generellt kan man säga att om det finns synliga fuktskador och/eller synlig påväxt av mögel i en bostad eller en offentlig lokal är det att betrakta som olägenhet för människors hälsa. Enligt Folkhälsomyndigheterna kan tillsynsmyndigheten vid synliga fuktskador eller synlig påväxt av mikroorganismer begära att fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren utreder saken närmare. Relaterad information Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14) Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Sidan är uppdaterad