Bostadsbidrag och bostadstillägg

Har du rätt till bostadsbidrag från Försäkringskassan?

Unga under 29 år och barnfamiljer som har låg inkomst kan ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

Ta reda på om du kan få bostadsbidrag genom att använda Kassakollen

Bostadsbidrag till unga under 29 år

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Du som har pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se.

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd