Handlingar, ritningar för lov och anmälan

Lindesberg.se Vid ansökan om lov eller anmälan kommer du behöva bifoga olika ritningar och handlingar. Följande handlingar kommer du behöva skicka in: Plan- och fasadritningar Sektionsritning Markplaneringsritning Situationsplan (tomtkarta) Nybyggnadskarta Uppgifter om kontrollansvarig Förslag till kontrollplan Teknisk beskrivning Miljöinventering (vid rivning av åtgärder) Uppgift om färgsättning (inom kulturmiljöområden) Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterad information Mer information om ritningar och handlingar Förslag till kontrollplan Kontrollplan instruktion Kontrollplan tom mall Exempel på kontrollplaner Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan