Kaminer, eldstäder

Lindesberg.se För installation eller ändring av eldstad och rökkanal krävs anmälan till byggnadsnämnden. Hur anmäler man kamin Eldstäder ska vara miljögodkända enligt Boverkets Byggregler. Du får inte börja installera din eldstad/rökkanal innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Efter att din anmälan har kommit in och handlagts får du ett beslut om installation av eldstad/rökkanal, inklusive startbesked. Innan eldstad/rökkanal tas i bruk ska den godkännas av sakkunnig besiktningsman eller skorstensfejarmästare. Eldstad/rökkanal kontrolleras så att den installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Vid besiktningen kontrolleras även att takskyddsanordningar uppfyller gällande krav. Sotarens besiktningsprotokoll ska tillsammans med anmälan om slutfört arbete och signerad kontrollplan skickas in till byggnadsnämnden för slutbesked. Bygglov kan krävas om det handlar om en utvändig skorsten/rökkanal på fasaden. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterad information Kraven på rumsvärmares utsläpp och verkningsgrad Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 2020 Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Sidan är uppdaterad 5/6 2020 11.43.53