Handlingar, ritningar för lov och anmälan

Vid ansökan om lov eller anmälan kommer du behöva bifoga olika ritningar och handlingar. Följande handlingar behöver du skicka in: Plan- och fasadritningar Sektionsritning Markplaneringsritning Situationsplan (tomtkarta) Nybyggnadskarta Uppgifter om kontrollansvarig Förslag till kontrollplan Teknisk beskrivning Miljöinventering (vid rivning av åtgärder) Uppgift om färgsättning (inom kulturmiljöområden Lista över ritningar och andra dokument som krävs för det du vill bygga Information om vilka ritningar och andra dokument som behövs för det du vill bygga Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterad information Mer information om ritningar och handlingar Förslag till kontrollplan Kontrollplan instruktion Kontrollplan tom mall Exempel på kontrollplaner Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Sidan är uppdaterad