Byggsanktionsavgifter

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. När byggsanktionsavgift ska tas ut Ansök alltid om bygglov och invänta startbesked på ansökan innan du påbörjar ett bygge. Att inte invänta startbesked vid bygglovsansökan eller att inte alls ansöka om bygglov kan bli dyrt. I plan- och byggförordningen, PBF, anges vilka överträdelser som det ska tas ut byggsanktionsavgift för. Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggsanktionsavgift tas ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen. Vem beslutar om byggsanktionsavgift Det är byggnadsnämnden som tar ut byggsanktionsavgift. Byggnadsnämndens rätt att ta ut byggsanktionsavgift är samtidigt en skyldighet. Nämnden måste ta ut byggsanktionsavgift om kriterierna för det är uppfyllda. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterad information Läs mer om byggsanktionsavgifter När byggsanktionsavgift ska tas ut När byggsanktionsavgift ska sättas ner eller inte tas ut Plan- och bygglag (2010:900) Plan- och byggförordning (2011:338)

Sidan är uppdaterad