Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Kemikalier

Kemikalier används mer eller mindre i alla verksamheter och hushåll. Det kan exempelvis vara lösningsmedel, oljor, bilvårdsprodukter och  färger. Kemikalier finns också i många olika varor, exempelvis kläder och elektronik. En del av dessa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Det är viktigt att förvara kemikalierna på ett bra sätt så att spill inte når mark, ytvatten eller avloppssystem.

Information om kemikalier på Samhällsbyggnad Bergslagen

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se