Terräng­körning på barmark

Snöskotter som åker i en park fullt med snö

Terräng­körningslagen förbjuder, med vissa undantag, körning på barmark i terrängen med motordrivna fordon som exempelvis fyrhjulingar och snöskotrar. Med terräng menas all mark utanför byggd väg. Förbudet är till för att skydda naturen.

Naturvårdsverkets webbplats om terrängkörning

Sidan är uppdaterad 11/9 2020 08.44.14