Pågående planarbeten

Här finns de detaljplanearbeten som just nu arbetas fram. Planerna är i olika stadier av detaljplaneprocessen och uppdateras allt eftersom att arbetet fortskrider.

Pågående planarbeten går även att se via länskartan genom att tända lagret aktuella planarbeten. Länskartan går att nå från gällande detaljplaner. Där går även att hitta alla detaljplaner som har fått laga kraft.

Gällande detaljplaner

Samråd

Inga planarbeten är för närvarande ute på samråd.

Granskningshandlingar arbetas fram

Detaljplan för del av Hälgsnäs 1:1

Granskning

Upphävande av delar av detaljplanerna 18-HÄL-479 och 18-GRY-572

Antagandehandlingar arbetas fram

Inga planarbeten är för närvarande inför antagande.

Antagande

Inga detaljplaner har antagits.

Laga kraft

Inga detaljplaner har nyligen fått laga kraft.

Överklagade detaljplaner

Inga detaljplaner är för närvarande överklagade.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Sidan är uppdaterad 19/10 2020 11.24.02