Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Parker, lek och natur

I Hällefors kommun finns 67 hektar grönytor som förvaltas av Samhällsbyggnad Bergslagen. Grönytor är allt grönt inom tätortsgränsen, såsom parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se