Naturvård

Grythytteviken

Grythytteviken

Naturkvaliteterna är en av många faktorer som gör en kommun attraktiv. Detta gäller såväl vardagsnatur intill hemmet som natur på längre avstånd. Möjligheten till naturvistelse har stor betydelse för människors livskvalitet.

Naturvårdsarbetets viktigaste mål i Hällefors kommun är en rik biologisk mångfald och tillgång till natur för alla. Naturvården omfattar således både att bevara naturen för dess egna värden och att se till att det finns områden för rekreation, friluftsliv och undervisning.

Kontakt

Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0587-55 00 40
måndag–fredag 8–16
lunchstängt 12–13
dag före helgdag 8–12

servicecenter@sbbergslagen.se
www.sbbergslagen.se