Skog

Skog

Hällefors kommun är helt barrskogsdominerat. Vegetationen består huvudsakligen av barrskog av hedtyp men i sluttningslägen med rörligt grundvatten förekommer ofta ängsartad granskog.