Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Planarbete

Svartälven Hällefors

I Hällefors kommun utförs planarbetet tillsammans med Samhälls­byggnad Bergslagen. Vid planläggning ska kommunen ta hänsyn till allmänna intressen som är knutna till gröna värden såsom områden värdefulla för rekreation, friluftsliv, landskapsbild, kultur och natur. Därför tar kommunen fram grönplaner där de gröna värdena beskrivs och rekommendationer ges för utveckling av kommunens gröna miljöer.

Samråd för detaljplan

del av Hälgsnäs 1:1 Hällefors kommun pågår under tiden 16 december 2019–13 januari 2020

­Planen ställs ut på biblioteket i Hällefors, Centrumhuset Stationsv. 1, Hällefors kommunhus (Formens hus) i Hällefors Sikforsvägen 7, samt på Stadsarkitekt­kontoret, Kungsgatan 41 i Lindesberg.

Samrådshandlingar

Planområdet är lokaliserat till Hälgsnäsudden i Sörälgen öster om Grythyttan.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av ca 260 fritidshus samt handel, service och rekreationsanläggningar. Utöver detta syftar planen även till att möjliggöra för en mindre marina med byggnader i sjönära lägen.

Kontakt

Upplysningar om planen lämnas av Frida Nilsson, planarkitekt, stadsarkitektkontoret, telefon: 0581–810 67.

Lämna synpunkter

Synpunkter på planen ska framföras skriftligen under samrådstiden via e-post till info@sb-bergslagen.se, ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2015-1017”, eller till Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg, senast den 13 januari 2020.


Dokument/länkar

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se