Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Planarbete

Svartälven Hällefors

I Hällefors kommun utförs planarbetet tillsammans med Samhälls­byggnad Bergslagen. Vid planläggning ska kommunen ta hänsyn till allmänna intressen som är knutna till gröna värden såsom områden värdefulla för rekreation, friluftsliv, landskapsbild, kultur och natur. Därför tar kommunen fram grönplaner där de gröna värdena beskrivs och rekommendationer ges för utveckling av kommunens gröna miljöer.

Dokument/länkar

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se