Underlag för samråd, ansökan tillstånd

Lindesberg.se Just nu pågår samråd för fortsatt verksamhet vid Nora avloppsreningsverk. Så här lämnar du dina synpunkter Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen planerar att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Nora avloppsreningsverk, som behandlar det kommunala avloppsvattnet från Nora tätort samt Pershyttan, Gyttorp och Ås i Nora kommun. Under samrådstiden finns möjlighet att skriftligen lämna synpunkter. Var noga med att märka brev eller e-post med ”Nora Avloppsreningsverk”. Adress: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Box 144, 713 23 Nora E-post: forbund@sbbergslagen.se Synpunkter kan även framföras vid samrådsmötet, se samrådsunderlaget för mer information. Synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 21 november. Har du frågor kan Du kontakta Sandra Sjöberg på tel. 0587-55 00 86 eller e-post sandra.sjoberg@sbbergslagen.se Relaterad information Samrådsunderlag Tillståndsansökan Nora Avloppsreningsverk Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text