Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Bygglov för en dörr

Du behöver i de flesta fall bygglov om du ska byta, ta bort eller sätta in en ny dörr. När du ändrar en byggnad behöver du göra det varsamt för att ta tillvara på byggnadens värden och kvaliteter.

Du behöver ansöka om bygglov för din dörr om något av följande gäller:

  • Du bor i ett hus som är en- eller tvåbostadshus och planerar att göra ändringar som påverkar byggnadens eller områdets karaktär.
  • Du ska byta till en större dörr, ta bort en dörr eller sätta in en helt ny dörr där det inte funnits någon dörr tidigare.
  • Byggnaden ligger i ett område med kulturvärden.

Du behöver inte ansöka om bygglov om du ska byta ut din befintliga dörr till en ny med samma

  • mått
  • utseende
  • material
  • placering

Kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till områdets karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Du måste alltid ha en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. För att byta dörr behövs inte en kontrollansvarig.

Lämna kontrollplan redan vid ansökan

Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader som till exempel vid byte av en dörr kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

  • Ansökan om bygglov
  • Foto på aktuell byggnad.
  • Material- och kulörbeskrivning. Den kan du också ange i din ansökan.

Du kan i vissa fall behöva skicka in ytterligare ritningar. I de fallen blir du meddelad av din handläggare vilka ritningar du behöver skicka in.

Att ansöka om bygglov för att byta, ta bort eller sätta in en ny dörr kostar mellan 8 160 kronor och 15 840 kronor.

Kostnader för bygglov av fasadändring på bostadhus och komplementbyggnader utan tekniskt samråd

Planenligt: 8 160 kronor
Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område: 10 080 kronor

Kostnader för bygglov av fasadändring på bostadshus samt komplement–byggnader med tekniskt samråd

Planenligt: 12 960 kronor
Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område: 14 880 kronor

Kostnad för bygglov av fasadändring på andra byggnader med tekniskt samråd

Planenligt: 14 880 kronor
Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område: 15 840 kronor

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Avgifter och taxor för alla typer av bygglov Pdf, 1.5 MB.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation.

Ansök om bygglov

Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Hämta en blankett

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller ditt bygge?
Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för bygglovsfrågor

Text

Sidan är uppdaterad