Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Bygglov för altan och uterum, inglasad

Om du ska bygga en inglasad altan eller inglasat uterum räknas det som en tillbyggnad. Därför måste du i de flesta fall ha bygglov.

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov för att bygga en altan eller ett uterum. I vissa fall kan det räcka med en anmälan. Tänk på att du behöver ett startbesked innan du får börja bygga även vid en anmälan.

Attefallsåtgärder - åtgärder där du inte behöver bygglov

Bygglov för altantak och skärmtak

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behöver du i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

  • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför en sammanhållen bebyggelse.
  • Tillbyggnaden dominerar inte över huvudbyggnaden.
  • Du placerar tillbyggnaden minst 4,5 meter från tomtgränsen - närmare tomtgräns kräver medgivande av granne.
  • Tillbyggnaden kräver inte bygglov enligt områdesbestämmelserna som gäller för området.

Grannars yttrande eller medgivande

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Områdesbestämmelser

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länskartan över Örebro län för att ta reda på om ditt område har områdesbestämmelser.

Länskarta Örebro län

Innan du börjar kan du behöva beställa en nybyggnadskarta. Det gör du enklast genom att logga in i e-tjänsterna. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställ nybyggnadskarta

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Ansök enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan logga in med din e-legitimation kan du skriva ut en blankett och skicka in med post.

Ansök om bygglov

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för en inglasad altan eller ett inglasat uterum.

Kontrollplan

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Tillbyggnad utan tekniskt samråd


Planenligt:

10 700 kr

Vid avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 840 kr

Tillbyggnad med tekniskt samråd


Planenligt:

16 050 kr

Vid avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

18 190 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad