Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Bygglov för skyltar och ljusanordningar

Du behöver i de flesta fall bygglov om du ska sätta upp en skylt eller ljusanordning.

Om du ska sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

Du behöver inte ansöka om bygglov om något av följande gäller för din skylt:

 • Skylten är för ett tillfälligt evenemang och ska sättas upp under högst fyra veckor.
 • Skylten är mindre än 1 kvadratmeter och sätts inte upp på en byggnad eller i ett område med kulturvärden.
 • Skylten är en orienteringstavla som är mindre än 2 kvadratmeter och ska inte sättas upp på en byggnad eller i ett område med kulturvärden.
 • Skylten ska sättas upp inomhus.
 • Skylten är valreklam och ska sättas upp i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, Sametinget eller i samband med annan folkomröstning.
 • Det är en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • Skylten ska sättas upp utanför detaljplanerat område.

Oavsett om du behöver ansöka om bygglov eller inte, så behöver du följa kommunens skyltprogram och riktlinjer för skyltar.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Tillstånd du kan behöva ansöka om

I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd för att sätta upp din skylt. Ta reda på om du behöver tillstånd från:

 • Polismyndigheten
 • Länsstyrelsen
 • Trafikverket
 • Markägare

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta.

Beställ en nybyggnadskarta

Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i en blankett, skriva ut och skicka in med post.

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för att sätta upp en skylt eller ljusanordning.

Byggherre och kontrollansvarig

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:


Skyltar och ljusanordningarKronorLiten påverkan på omgivning:6 420 krStor påverkan på omgivning:8 560 krYtterligare skylt eller ljusanordning, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar:2 140 kr

 

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad