Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Drogförebyggande arbete

Hällefors förebyggande arbete mot droger syftar till att ge invånarna en möjlighet till en god hälsa och livskvalitet.

Tecknat: Många människor kopplade med trådar emellan

Hällefors har en policy med tillhörande handlingsplaner för kommunens arbete med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Ett välutvecklat drogförebyggande arbete innebär insatser på individ-, grupp och samhällsnivå.

Mål för Hällefors drogförebyggande arbete

  • Höja åldern för alkoholdebut.
  • Förmå ungdomar att avstå från alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.
  • Verka för förebyggande aktiviteter i syfte att minska alkoholbruk för ungdomar.
  • Stärka vårdnadshavare i en mer restriktiv attityd.
  • Tidig upptäckt och tidiga insatser.
  • Samverka med berörda aktörer.

Senast uppdaterad