Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Egenkontroll för verksamheter med miljöpåverkan

Denna information riktar sig till dig som bedriver en verksamhet som på något sätt kan påverka miljön. Det är ditt ansvar att känna till om och hur din verksamhet påverkar miljön. Alla som driver en verksamhet eller gör en åtgärd som orsakar en miljöpåverkan berörs av kravet på egenkontroll. Egenkontroll innebär att du som bedriver en verksamhet kontrollerar verksamheten för att motverka eller förebygga att det uppstår problem i form av störningar eller skador på människors hälsa eller på miljön. Egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplats Du måste känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt. Varför måste du kontrollera din verksamhet? Om du inte kontrollerar din verksamhet ökar risken för negativ miljöpåverkan. Det kan till exempel vara utsläpp av föroreningar till mark och vatten, buller- och luktstörningar eller att verksamheten använder onödigt mycket energi. Vad ska ingå i egenkontrollen? Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror bland annat på hur stor och komplex verksamheten är och vilka risker den innebär för människors hälsa och miljön. För små verksamheter med begränsad miljöpåverkan kan det ofta räcka med att införa rutiner för de delar av verksamheten som ger miljöeffekter. Det är vanligt att större företag upprättar kontrollprogram och att de rutiner som finns i miljöledningssystem (till exempel ISO 14001) används för dokumentation och genomförande av egenkontrollen. För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter finns vissa grundkrav beskrivna i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Förordning (1998:901) om verksamhetsutvövarens egenkontroll på Sveriges Riksdags webbplats Egenkontrollen bör dokumenteras eftersom det är du som verksamhetsutövare som har bevisbördan för att visa att egenkontrollen fungerar. Dokumentationen gör det även lättare för personalen att göra rätt. Det underlättar också uppföljningen och gör det enklare att hitta brister om något blivit fel. Dokumentationen ska sparas i fem år. Kontakt 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad