Elevhälsa

Elevhälsan har förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan som sitt arbetsområde. Verksamheten är en stödfunktion som utifrån en samlad kompetens stödjer elever och skolan i arbetet kring barns och ungdomars hälsa och lärande. Den del av elevhälsan som tidigare kallades skolhälsovården heter i enlighet med den nya skollagen numera elevhälsans medicinska insats.

Pärlemorfjäril, orange och brun

De som arbetar i elevhälsan är skolsköterskor, läkare, specialpedagoger, kuratorer och psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolledning, övrig skolpersonal och vårdnadshavare för att varje elev ska känna trygghet och tillfredställelse i skolarbetet och i den sociala gemenskapen.

Inriktningen mot förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktig liksom stöd och handledning till personal.

Elevhälsan deltar vid regelbunden elevhälsoplanering (EHP) på samtliga skolor. Genom detta samarbete och samplanering utnyttjas skolans och Elevhälsans olika kompetenser på bästa sätt.

Kontakt

Annica Ringmyr, verksamhetschef för elevhälsan och skolsköterska
Telefon: 0591-641 64
E-post: annica.ringmyr@hellefors.se 

Grythyttans skola

Maria Ståhl, skolsköterska Telefon: 0591-642 27
E-post: maria.stahl@hellefors.se

Linda Kjellberg Geschwind, kurator Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Pia Bark Fahlén, specialpedagog Telefon: 0591-641 87
E-post: pia.bark@skola.hellefors.se

Klockarhagsskolan

År F–3 Maria Ståhl, skolsköterska Telefon: 0591-642 27
E-post: maria.stahl@hellefors.se

År F–6 Pia Bark Fahlén, specialpedagog Telefon: 0591-641 87
E-post: pia.bark@skola.hellefors.se

År F- 6 Anna Hult, kurator Telefon: 0591-643 25
E-post: anna.hult@hellefors.se

År 4–6 Annica Ringmyr, skolsköterska Telefon: 0591-641 64
E-post: annica.ringmyr@hellefors.se

År 7–9 Minna Kauppi, skolsköterska Telefon: 0591-642 30
E-post: minna.kauppi@hellefors.se

År 7–9 Linda Kjellberg Geschwind, kurator Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Pihlskolan

Minna Kauppi, skolsköterska Telefon: 0591-642 30
E-post: minna.kauppi@hellefors.se

Linda Kjellberg Geschwind, kurator Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Sidan är uppdaterad