Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Ensamkommande flyktingbarn

Varje år söker flera hundra barn utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare asyl i Sverige. Mottagandet och arbetet med ungdomens livsmål har en hög prioritet. Ansvaret för de asylsökande ensamkommande barnen är fördelade mellan stat och kommun.

De kommuner som träffat överenskommelser med Migrationsverket om mottagande av ensam­kommande barn ansvarar för barnens boende och omvårdnad. För detta får kommunerna ersättning av staten. Migrationsverket ansvarar för myndighetsutövningen, vilket innebär att verket svarar för prövning av barnens asylärenden och för frågor som rör ekonomiskt bistånd och återvändande.

Migrationsverket anvisar ungdomarna till vår kommun där socialtjänsten utreder och placerar ungdomarna i stödboende eller lämpligt boende på annan ort, beroende på ålder, vård- och omsorgsbehov.

Stödboendet ingår i verksamheten Bostöd och knutna till verksamheten är enhetschef, samordnare och boendestödjare.

Kontakt

Telefontid handläggare: Vardagar 8.30–9.30
Telefon: 0591-641 00

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Receptionens öppettider: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Bostöd

Klockarvägen, Hällefors Telefon: 0591-642 46

Senast uppdaterad