Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Få hjälp och stöd

Här hittar du råd och stödfunktioner kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Du kan navigera till stöd i Hällefors och på internet.

470 px bred bild

Sidan är uppdaterad