Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Få hjälp och stöd

Här hittar du råd och stödfunktioner kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Du kan navigera till stöd i Hällefors och på internet.

470 px bred bild

Senast uppdaterad