Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Fakturering via post

Hällefors kommun skannar inkommande pappersfakturor för import i ekonomisystemet.

Faktureringsadresser för pappersfakturor

Fakturaadress till Hällefors kommuns individ och familjeomsorg:

Fakturor som innehåller känslig information om enskilda personer ska allitid skickas till Hällefors kommun som pappersfaktura. Fakturor till individ och familjeomsorgen från behandlings­hem, institutioner, familje­hem eller liknande skickas på papper till:
Hällefors kommun 
Individ och familjs fakturaservice
712 83 Hällefors

Fakturaadress till övriga i Hällefors kommun:

Hällefors kommun fakturaservice
712 83 Hällefors

Det är viktigt att fakturor ställs till Hällefors kommun, som är vårt juridiska namn, men även att det tydligt framgår vilken verksamhet fakturan avser. Om utrymmet inte räcker till i faktureringsadressen, kan detta anges i leveransadressen. Adressen gäller endast leverantörsfakturor och tillhörande specifikationer. Andra försändelser (reklam, orderbekräftelser, biljetter och varor mot postförskott) ska adresseras direkt till mottagaren. Skicka faktura i ett exemplar, inga fakturakopior.

Har inköp skett via rekvisition står det alltid på rekvisitions­blanketten hur fakturering ska ske.

Referenskod/kontaktperson

Fakturor till Hällefors kommun måste utöver lagstadgade fakturauppgifter innehålla referenskod för att fakturan ska nå rätt mottagare och kontaktperson/ referensperson för att veta vem som beställt varan eller tjänsten. Kommunens referenskod är fakturamottagarens användar-id som består av fem siffror.

Betalningsvillkor

Hällefors kommun tillämpar betalningsvillkor 30 dagar efter mottagen korrekt faktura och godkänd leverans. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Faktura- och expeditionsavgifter betalas inte, om de inte är avtalade.

Kontakt

Victoria Alfredsson, redoviningsekonom Telefon: 0591-641 48
E-post: victoria.alfredsson@hellefors.se

Senast uppdaterad