Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

FAQ Vatten och avlopp

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om vatten och avlopp Frågor och svar Jag har stopp i avloppet, vem ska jag kontakta? Om du misstänker att stoppet är på den egna fastigheten, ring slamsug. Om du har kommunalt avlopp och misstänker att stoppet är på den kommunala ledningen, kontakta Servicecenter. Jag har dåligt tryck vad ska jag göra? Titta på vår hemsida efter information om driftstörningar. 2. Kontrollera att ventilen intill vattenmätaren är helt öppen. 3. Kontrollera silarna i kranarna. 4. Kontakta Servicecenter. Vattnet är vitt, vad är fel? Det har kommit in luft i dricksvattenledningen. Öppna alla kranar och låt vattnet rinna under en tid. Sker ingen förändring, kontakta Servicecenter. Vattnet är brunt/svart vad är fel? Avlagringar kan lossna från ledningar när vattentrycket ändras, t ex vid vattenavstängning. Vattnet är inte farligt att dricka. Öppna alla kranar och låt vattnet rinna under en tid. Sker ingen förändring, kontakta Servicecenter. Min vattenmätare har frusit sönder, vad ska jag göra? Stäng av vattnet före vattenmätaren. Kontakta Servicecenter. Mätaren är VA-avdelningens egendom. Fastighetsägaren ansvarar för att den inte utsätts för kyla eller yttre åverkan. Vad gör jag för att minska risken för översvämning? Se folder "Tips och råd vid översvämning" Jag har upptäckt en vattenläcka på gatan, vem ska jag kontakta? Kontakta Servicecenter. Vad har jag för hårdhet på mitt dricksvatten? Se länk nedan för dricksvattenkvalitet: Vattnets hårdhet. Jag vill ha uppehåll i slamtömning, hur går jag tillväga? För uppehåll upp till ett år fyll i blankett och lämna den till kundtjänst. För längre tömningsfrekvens eller befrielse från tömning kontakta Servicecenter. Var lämnar jag min vattenmätareavläsning? Kontakta Servicecenter. Hur säger jag upp mitt abonnemang? Kontakta Servicecenter. Hur ligger ledningarna på min tomt? Samhällsbyggnad Bergslagen tillhandahåller inte ledningskartor på privata fastigheter, vi har ledningskartor fram till förbindelsepunkt. Hur ska jag göra för att stänga av vattnet vid tomtgräns till min fastighet? Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagens VA-avdelning. Vem ska jag kontakta vid arbete inom vattenskyddsområde? Allt arbete ska anmälas. Anmälan lämnas till Samhällsbyggnad Bergslagen. Är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för utsläpp till ledningsnätet? Det är fastighetsägarens ansvar. För mer information se ABVA 07. Varför tillåts inte avfallskvarnar i Samhällsbyggnad Bergslagens kommuner? Vi vet för lite om effekten av avfallskvarnar på ledningsnätet, t ex risken för stopp. Vad ska jag göra för att minska risken för källaröversvämning? Se till att takvattnet inte är kopplat till spillvattennätet. Vad kan jag med gott samvete spola ner i toaletten? Toalettpapper. Jag har eget brunnsvatten som jag vill analysera, vem ska jag vända mig till? Du ska vända dig till ett auktoriserat laboratorium. Relaterade e-tjänster Ansöka om uppehåll slamtömning Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad