Farligt avfall

I Sverige har vi goda kunskaper om farligt avfall - trots det slängs det fortfarande för mycket farligt avfall i soporna. Vad är farligt avfall? Allt som kan skada människor, djur och miljö klassas som farligt avfall och orsakar stor skada om det hamnar på fel ställe. Det kan vara giftigt för miljön, skadligt för hälsan, frätande, explosivt eller brandfarligt. Det är därför mycket viktigt att du lämnar ditt farliga avfall hos någon av våra återvinningscentraler. Exempel på farligt avfall är oljor lösningsmedel färg lim bekämpningsmedel syror kemikalier glödlampor och lysrör kvicksilvertermometer sprayburkar matolja Batterier Viktigt att tänka på Farligt avfall ska förvaras i täta förslutna förpackningar, helst i originalförpackningen. Om denna saknas ska förpackningen märkas med innehållets namn. Vid tveksamhet, kontakta gärna personalen vid återvinningscentralen. Blanda aldrig dina kemikalier, lämna in dem var för sig. Farligt avfall får aldrig slängas med övriga sopor, slängas ute i naturen eller hällas i avloppet. Som privatperson kan du lämna farligt avfall på kommunens återvinningscentraler. Om det uppkommer farligt avfall din yrkesmässiga verksamhet gäller speciella bestämmelser om hur det ska förvaras, transporteras, journalföras och vart det får lämnas. Läs mer om vilka regler som gäller i broschyren Farligt avfall för företag. Använd gärna den mall vi tagit fram för journalföring av farligt avfall. Farligt avfall ska hanteras så att det inte kan rinna ut i avlopp eller omgivning vid en eventuell olyckshändelse. Mer information om förvaring av farligt avfall kan du få i informationsbladet om lagring av kemikalier och farligt avfall. Nya regler för verksamheter från 1 november 2020 Sedan tidigare ska du som företagare anteckna uppgifter om farligt avfall. Från och med den 1 november 2020 ska du även rapportera in uppgifterna till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Du kan läsa mer om vilka uppgifter som ska redovisas på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka här för att komma till Naturvårdsverkets webbplats Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad