Fiska

Spegelblanka sjöar, trolska skogstjärnar och forsande älvar. Hällefors kommun med över 400 sjöar, tjärnar och vattendrag önskar dig lycka till på fisketuren! Men tänk på att du inte får fiska utan fiskekort i några sjöar eller vattendrag.

Sjön Svensken

Här köper du fiskekort

  • Hällefors Bokhandel
  • Mickes Skog & Trädgård, Hällefors
  • Cirkle K, Hällefors
  • OKQ8, Hällefors
  • fiskekort.se
  • Ädelfiske, där köper du fiskekort i automat på plats där du fiskar.

Hällefors fiskevårdsförening

Fiskevårdsföreningen erbjuder 12 ädelfisksjöar, varav två är hyrsjöar. Resterande tio är sjöar där du kan lösa dygnskort. Laxvattnen är Bergtjärn, Hedtjärn, Hänglandstjärn, Högborntjärn, Kotjärn, Kviddtjärnarna, Lilla Sandsjön, Mettjärn, Notbindartjärn, Sävälven 1, Sävälven 2 och Yxtjärn. Bergtjärn och Kotjärn är hyrsjöar.

Hällefors fiskevårdsförening

Sidan är uppdaterad