Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Föreningsrådet

Föreningsrådet är en arena där representanter från kommuen och föreningsaktiva träffas.

Syftet med föreningsrådet

  • Att vara rådgivande och lyfta gemensamma frågor.
  • Att främja utvecklingen genom erfarenhets utbyte och samverkan.
  • Att vara ett nätverk och verka för en ökad dialog mellan föreningar och med kommunen.

Antal möten per år

  • Tre möten per år: Två möten på våren ett i februari och ett i maj samt ett möte på hösten i oktober.

Vem bjuds in?

  • Alla kultur- och fritidsföreningar i kommunens föreningsregister.

Relaterad information

Kontakt

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef
Telefon: 0591-641 42
kicki.johansson@hellefors.se

Senast uppdaterad