Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Företagskort, besöksavgift

Information kring avfall och återvinning för företag och föreningar.

Företagskortet, det digitala systemet

Du som bedriver företag, verksamhet eller förening har möjlighet att lämna ditt sorterade grovavfall vid återvinningscentralen Gyltbo. Dock behöver du ett företagskort för att registrera dina besök. Kortet kan du ansöka om via e-postformuläret här på sidan. När kortet är klart att hämtas på Gyltbo så meddelas du via SMS.

Besöksavgift

Det tas ut en besöksavgift för att täcka de kostnader som uppstår i samband med ditt besök, avgiften faktureras i efterhand. Ett besök kostar enligt gällande taxa 350 kronor inklusive moms. Du får då lämna sorterat grovavfall som metall, gips, ris, brännbart till energiåtervinning med mera.

Elavfall lämnar du utan kostnad. Tryckkärl och tryckimpregnerat träavfall kostar extra och ingår inte i besöksavgiften. För mer information om detta, se kommunens avfallstaxa.

Återvinningscentralen får besökas med fordonskombination som har en maximal totalvikt på 3,5 ton inklusive släpvagn.

Lämna företagsbilen hemma om du har privat avfall

Om du har privat avfall och använder din arbetsgivares fordon blir det oklart gällande registrering av ditt besök, om möjligt lämna därför företagsbilen hemma vid avlämnande av privat avfall så slipper vi diskussioner.

E-postformulär för ansökan om företagskortFör meddelande via SMS om hämtning av färdigt kort


Hantering av personuppgifter
Dina personuppgifter behövs för att Samhällsbyggnad Bergslagen ska kunna registrera och hantera ditt ärende. Uppgifterna tas om hand av ansvarig verksamhet. Personuppgifterna behandlas med stöd av dataskyddsförordningen. Läs mer om hanteringen av personuppgifter på hellefors.se/gdpr

Sidan är uppdaterad