Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Nämnder och förvaltningar

Hällefors kommun har två egna politiska nämnder och en egen förvaltning: myndighetsnämnden, valnämnden och kommunförvaltningen. Utöver det finns tre nämnder och en förvaltning som vi har gemensamt med kommunerna Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora: bygg-och miljönämnden, tekniska nämnden, överförmyndarnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad