Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Förvaltnings­lagen

I princip gäller förvaltningslagen för varje offentligt organ som är förvaltningsmyndighet. Utanför lagen faller beslutande församlingar (riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige) samt statliga och kommunala bolag och stiftelser med flera.

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheter (till exempel nämnderna) ska gå tillväga vid sin handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen så gäller de bestämmelserna. Lagen innehåller också regler om överklagande samt anger rättigheter och skyldigheter för myndigheten och enskilda.

I lagen finns krav på att myndigheter ska behandla ärenden så snabbt och billigt som rätt­säkerheten tillåter. Förvaltningslagens främsta syfte är att garantera individers rättssäkerhet i kontakt med myndigheter, vilket ofta anses inkludera en snabb handläggning och en god service.

Senast uppdaterad